SSI Stress & Rescue – nurek ratownik

Jesteś już certyfikowanym nurkiem PADI AOWD/ SSI Advanced Adventurer i chcesz rozwijać się dalej? Masz już spore doświadczenie nurkowe, pewnie już masz sporo własnego sprzętu. Zauważasz różne sytuacje i zachowania przed jak i w trakcie nurkowań, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo nurkowania. Czas podnieść swoje kwalifikacje i dowiedzieć się jak podnieść bezpieczeństwo swoich nurkowań i zwracać uwagę na różne zjawiska i okoliczności, które mogą doprowadzić od niebezpiecznych sytuacji. Czas nauczyć się, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Czas na kurs SSI Stress & Rescue.

ZAPISZ SIĘ!

Na czym polega kurs SSI Stress & Rescue?

Kurs S&R to obszerna teoria związana z bezpieczeństwem nurkowania, psychologią ratownictwa i omawianiem różnych zagrożeń płynących z różnych zachowań nad i pod wodą. Do tego obszerne sesje w wodzie i realizacja scenariuszy symulujących różne wypadki w trakcie nurkowań. Kurs połączony jest z nienurkowym kursem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z czego składa się kurs?

Kurs uczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych. Kurs ten składa się z 12 scenariuszy wypadków nurkowych od najprostszych do bardziej skomplikowanych obejmujących prowadzenie akcji poszukiwawczych w warunkach amatorskiego nurkowania. Część praktyczna trwa 2dni i obejmuje ćwiczenia praktyczne oraz symulacje wypadków. Osobno przeprowadzamy zajęcia teoretyczne i kurs z pierwszej pomocy.

Program kursu składa się z następujących ćwiczeń:

 1. Autoratownictwo:
  • usuwanie skurczu;
  • ustalenie dodatniej pływalności na powierzchni napełniając BCD 2 metodami;
  • kontrola dróg oddechowych;
  • umiejętność korzystania z alternatywnego źródła powietrza partnera;
  • opanowanie zawrotów głowy i odzyskanie orientacji w przestrzeni;
 2. Ćwiczenie ratownicze – zmęczony nurek – poprawna procedura pomocy zmęczonemu nurkowi na powierzchni:
  • odpowiednie podejście (twoje niezbędne wyposażenie w sprzęt, odpowiedni sposób płynięcia);
  • ocena sytuacji i nurka;
  • nawiązanie kontaktu z nurkiem poprzez kontakt werbalny i fizyczny;
  • uspokojenie nurka poprzez utrzymanie kontaktu wzrokowego oraz spokojną rozmowę;
  • pomoc w odzyskaniu siły, zastosowanie technik holowania;
  • pomoc w zdjęciu sprzętu przed wyjściem na brzeg;
 3. Ćwiczenie ratownicze – spanikowany nurek – poprawna procedura pomocy spanikowanemu nurkowi na powierzchni:
  • podejście i ocena sytuacji – wybór sposobu pomocy nurkowi;
  • nawiązanie kontaktu z nurkiem poprzez kontakt werbalny i fizyczny;
  • uwolnienie się od nurka – dwoma sposobami: zanurzenie się pod wodą lub napełnienie swojego i nurka BCD;
  • podejście z szybkim odwrotem, uniknięcie bezpośredniego kontaktu ze spanikowanym nurkiem.
 4. Ćwiczenie ratownicze – pomoc z brzegu, łodzi lub pomostu – poprawne procedury pomocy reagującemu nurkowi z problemami:
  • pomoc nie wymagająca wejścia do wody – czyli podanie dłuższego przedmiotu lub rzucenie liny i przyciągnięcie nurka;
  • wejście do wody – przygotowanie i zabranie odpowiedniego sprzętu, utrzymanie kontaktu wzrokowego z nurkiem;
  • holowanie w sprzęcie i bez, wykorzystując następujące metody: pod ramię, za zawór oraz pchanie przed sobą;
  • wyjście na brzeg – zastosowanie różnych technik pomocy: zdjęcie sprzętu, trzymanie pod ramię, objęcie w pasie, podtrzymywanie za butlę.
 5. Ćwiczenie ratownicze – nurek z problemami pod wodą:
  • rozpoznanie i zareagowanie w sytuacji napotkania przemęczonego nurka – zatrzymanie, nawiązanie kontaktu fizycznego i uspokojenie nurka;
  • rozpoznanie i zareagowanie w sytuacji napotkania spanikowanego nurka wykonującego niekontrolowanie wynurzenie – nawiązanie kontaktu fizycznego, spowolnienie oraz kontrola wynurzenia;
  • rozpoznanie i zareagowanie w sytuacji napotkania nurka pokazującego brak powietrza – dzielenie się powietrzem za pomocą alternatywnego źródła powietrza i kontrolowane wynurzenie na powierzchnię;
 6. Ćwiczenie ratownicze – zaginiony nurek:
  • odnalezienie zaginionego nurka wykorzystując odpowiedni schemat poszukiwawczy. (Ćwiczenie wykonywane jest podczas jednego ze scenariuszy.)
 7. Ćwiczenie ratownicze – wydobycie niereagującego nurka na powierzchnię:
  • wynurzenie na powierzchnię wykorzystując dodatnią pływalność – za pomocą swojego inflatora jak i wydobywanego nurka kontrolujemy prędkość wynurzania;
  • wydobycie na powierzchnię niereagującego nurka – ocena sytuacji, utrzymanie automatu w ustach wydobywanego nurka, prawidłowe ułożenie głowy aby udrożnić drogi oddechowe podczas wynurzania, kontrolowanie prędkość wynurzania, na powierzchni ułożenie niereagującego twarzą do góry, ustalenie dodatniej pływalności i wezwanie pomocy.
 8. Ćwiczenie ratownicze – niereagujący nurek na powierzchni:
  • nawiązanie kontaktu i sprawdzenie czynności oddechowej
  • wykonanie sztucznego oddychania w wodzie
  • podczas prowadzenia sztucznego oddychania jednocześnie holujemy i zdejmujemy sprzęt poszkodowanemu i sobie;
 9. Ćwiczenie ratownicze – wyjście z niereagującym nurkiem z wody:
  • wyciągnięcie oddychającego, niereagującego nurka
 10. Ćwiczenie ratownicze – pierwsza pomoc w urazach ciśnieniowych i podawanie tlenu:
  • podanie tlenu oddychającemu i niereagującemu nurkowi. W zależności od stanu nurka wybieramy odpowiedni sposób podania tlenu, monitorujemy stan poszkodowanego oraz kontrolujemy ilość tlenu w butli.
  • podanie tlenu nieoddychającemu nurkowi. Zastosowanie maseczki resuscytacyjnej podłączonej do stałego przepływu oraz rozpoczęcie resuscytacji.
 11. Ćwiczenie ratownicze – pomoc z brzegu/łodzi: niereagującemu (nieoddychającemu) nurkowi na powierzchni.
  • przeprowadzenie sztucznego oddychania w wodzie;
  • rozebranie poszkodowanego i wyjście z nim na brzeg;
  • wykonanie resuscytacji (CPR);
 12. Scenariusz ratowniczy – niereagujący nurek pod wodą – szukanie i odnalezienie zaginionego nurka.
  • zadawanie pytań partnerowi zaginionego nurka i wyciąganie wniosków z otrzymanych informacji;
  • zorganizowanie akcji poszukiwawczej;
  • poszukiwanie i wydobycie zaginionego nurka
  • wydobycie na powierzchnię nurka wykonując kontrolowane wynurzenie z dodatnią pływalnością;
 13. Scenariusz ratowniczy – niereagujący nurek na powierzchni.
  • odpowiednio zareagować na niereagującego nie oddychającego nurka na powierzchni wody;
  • ocena sytuacji, holowanie, sztuczne oddychanie w wodzie rozebranie ze sprzętu siebie oraz nurka poszkodowanego, wyjście z wody i wykonanie Teoria kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę.

Formę nauki teorii wybierasz ty: tradycyjny podręcznik, seria filmów szkoleniowych, wykłady i prezentacje prowadzone przez instruktorów.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i zaliczeniem umiejętności ratowniczych na wodach otwartych.

Wyjazd na wody otwarte ustalany jest indywidualnie, zwykle jest to weekend nad jednym z polskich nurkowisk (jeziora lub zalane kamieniołomy: Zakrzówek w Krakowie, Piechcin koło Pakości, kamieniołom „Koparki” koło Jaworzna, jezioro Narty koło Szczytna czy suwalska Hańcza).

Ile to kosztuje?

Kurs standardowo kosztuje 1000zł, do tego dochodzi podręcznik i opłata certyfikacyjna federacji SSI (300 zł). Osobnym kosztem jest wyjazd na wody otwarte zależnie od bieżącej oferty instruktora i od decyzji kursanta. Przykładowy wyjazd na weekend w Polsce to koszt rzędu 500zł.

Co obejmuje cena?

Wypożyczenie butli nurkowej i ładowanie powietrzem na wszystkie nurkowania szkoleniowe. Wypożyczenie akcesoriów nurkowych potrzebnych na nurkowaniach kursowych: boja, szpulka, rzutka, fantom do ćwiczeń resuscytacji, zestaw tlenowy, tabliczka nurkowa. Wynajem pozostałego sprzętu nurkowego jest płatny osobno.

Co warto wiedzieć o organizacji szkolenia w naszym klubie?

Wszystkie nurkowania wykonasz w ciągu jednego wyjazdu. Przed nurkowaniami zrobimy pełną odprawę omawiającą wszystkie aspekty danego ćwiczenia i nurkowania, powtórzymy całą niezbędną wiedzę na to nurkowanie. Instruktor będzie nadzorował proces planowania nurkowania i przebiegu elementów szkoleniowych przewidzianych na nurkowaniu. Z założenia jednak będzie on obserwatorem nurkowania i nie będzie w nie ingerował (chyba, że zaistnieje taka konieczność, na przykład ze względu na bezpieczeństwo nurków). Po nurkowaniu omówimy wszystkie elementy jego i podsumujemy wszystkie istotne aspekty.

Jakie uprawnienia otrzymam po kursie?

Otrzymasz e-certyfikat SSI Stress & Rescue. Kurs nie poszerza uprawnień nurkowych, ale uczy jak postępować w przypadku wypadków nurkowych. Jest wymagany do pierwszego poziomu ścieżki PRO – kursu Dive Guide.